ABOUT US 

 

Welcome on the website about persian cat, about my whole life hobby. My name is Jana Frouzová and I love cat,

 where mine memoirs reachs.

 My first cat male was common brindle cat and he was participant my child's plaies.

In adulthood, I started with breeding. I admired especially persian beauty…. their nattiness movement,

 noble aristocratic grace, pleasant, glamorous character and lovering.

 

Now I breed cat for long time and more and more appreciate it, wherewith enrich my life.

My starts of breeding were full of enthusiasm, but unfeigned concern of breeding came as far as after

 meeting the Mrs. Věra Rusová (cattery Oriens-Mau) and male Kevin Oriens- Mau.

Thank you,Vera.

 This gorgeous male, whose I got  from her, has in the pedigree

 the cream persian EC (GC CFA) Harborhill' Just Dessert, whose I admired on all shows.

 He was for me the true cat beauty.

 Kevin brought me into the pedigree of my cats

line Kitty Charm, Jovan, Harborhills, Copacats, Framor , South Paw, Bar- B... which he added to the lines,

 which Quester Aglaos,from Aglaos cattery of Mrs. Jana  Kreplová, brings  in to my breeding

 - Pashaspride,Marhei,Harwood…

Thank you very much to both nominative breeder for these lovely boys,

 and thank you - Mrs. Zdzislawa Lachowska ( cattery Panda)  – for new breeding support – cream harlekin Honey Bear Panda,

from which I have now new support of breeding, Honey Bear Panda,

 whose I put in it's my  trust for a future, in conjunction with new lines Artemis and Polcann.

It was start of story Remu- Martin, story, which lasts up to the present day and which I write

with my persian cats. We are participate together gaieties, severity, diseases,

accomplishments, failure, nativity, death - simply life.

 

 And because most important feature of breeder is patience, I wait always lowly on nativity

 next generation,…what does it bring to us, and I dream about of other beautiful cats,

 which will alike its grandmother and nevertheless will go again about short step onwards.

 So I watch with pleasure, wherein are generation successive going alike, which temperament

characteristics have common, wherewith daughter remind of mother , father or grandmother ....

 

Thank you, all my dear cat – friends, thank you Mrs.  Dagmar Patkova (cattery Destepaws ) for help not only with cats.

Many thanks to  dear friend Mrs.  Susanne Adimoha – cattery Palma Novas,

for big help in my first steps in CFA and for friendship…

I would like to thank to all ,who has at home male or female cat from my breeding.

Thank you for love, care,kindly arms….

If you want to peep, and recognize some of my cat loves, pray come in.

 I and Tiffany invite you – come in .....

 

 

 

 

 

 

Dovolte mi,abych Vás přivítala zde, na stránkách věnovaných mým perským kočkám,mému

celoživotnímu koníčku.

Jmenuji se Jana Frouzová a kočky miluji kam má paměť sahá. Můj první kocourek byl obyčejný mourek

 a byl účastníkem mých dětských her. V dospělosti jsem začala chodit na výstavy a obdivovala na nich

 perské kočičí krásky,jejich gracieznost pohybu, vznešený aristokratický  půvab, milou, okouzlující povahu

 a mazlivost. 

 Nyní je chovám již řadu let a víc a víc oceňuji to, čím obohacují můj život.

Mé chovatelské začátky byly plné nadšení,

 ale opravdové zaujetí chovem přišlo až po setkání s paní Věrou Russovou ( chov. stanice Oriens-Mau)

a kocourem Kevinem Oriens-Mau.

Věro,děkuji za vše.

 Tento nádherný kocourek, kterého jsem od ní získala, má  v rodokmenu 

krémového kocoura EC (GC CFA) Harborhill's Just Dessert, kterého jsem nadšeně obdivovala 

 na všech výstavách.

 Byl pro mě ztělesněním vysněné kočičí krásy.Kevin mi přinesl do rodokmenu mých koček

 linie Kitty Charm, Jovan, Harborhills, Copacats, Framor , South Paw, Bar-B...  které

 přidal k liniím, které Quester Aglaos,z chovatelské stanice Aglaos  paní Jany Kreplové, vnesl do mého chovu -  Pashaspride,Marhei,Harwood...

Ráda bych na tomto místě oběma jmenovaným chovatelkám nejen za kocourky poděkovala,

 a také i paní Zdzislawě Lachowské z Polska, ( chov. stanice Panda )

od které mám nyní svou novou posilu chovu, kocourka Honey Bear Panda, v kterého vkládám své naděje

 do budoucna,spolu s  novými  liniemi Artemis a Polcann.

Tak tedy začal opravdový příběh Rému-Martin, příběh, který trvá dodnes a který píšu já i mé peršanky.Sdílíme

 spolu radosti, bolesti,nemoci, úspěchy,neúspěchy,narození, úmrtí -  prostě život.

A protože nejdůležitější vlastností chovatele je trpělivost,čekám vždy pokorně na narození další generace, na to, co

nám přinese, a sním o dalších krásných kočkách, které budou podobny svým předchůdkyním a přesto půjdou zas

 o krůček dál. A tak s radostí pozoruji, v čem  jsou si generace po sobě jdoucí  podobny, které povahové vlastnosti

 mají společné, čím dcera připomíná matku , otce či babičku ....

Děkuji všem mým kočičím přátelům za přízeň, nebudu je zde  jmenovat,abych na někoho nezapomněla.

Děkuji kamarádce Dagmar Pátkové ( chov. stanice Destepaws )  za mnohé její rady nejen ohledně kočiček.

V neposlední řadě děkuji přítelkyni z Německa, Susanne Adimoha,bez ní by můj start v CFA byl o hodně komplikovanější.

Ráda bych také poděkovala všem těm,kteří mají doma kočičku či kocourka z mého chovu.

Tak tedy: děkuji za lásku, péči,vlídnou náruč.

Chcete-li nahlédnout, a poznat některé mé kočičí lásky, račte vstoupit. Já a Tiffany Vás zveme dál.....

 

 

Tiifany and me

Foto: M. Tajzichová

 

 

 

Site Copyright © 2006 Design by Remu-Martin Cattery

All rights reserved. No part of this website may be copied without permission.

TOPlist